R E L E N T L E S S   P U R S U I T   O F   P E R F E C T I O N

 

KONTAKT

  • Zápis probíhá po celý rok.
  • První ukázková hodina zdarma.
  • Před první hodinou konzultace za účelem
    zhodnocení Vašich jazykových potřeb.
IBL s.r.o.
Joštova 3
602 00 Brno
tel./fax:
mobil:

e-mail:+420 572 630 009
+420 777 020 036
+420 777 215 471
ibl@ibl.cz

 
             Joštova 3
           602 00 Brno
   tel. :  +420 572 630 009
  mobil:+420 777 020 036
            +420 777 215 471

home / english version / mail us
Individuální výuka / výuka ve firmách / intenzivní kurzy / on-line service
tlumoèení
/ metody výuky / studium v zahraničí / reference /
kontakt