R E L E N T L E S S   P U R S U I T   O F   P E R F E C T I O N

 

METODY VÝUKY

 • Důraz je kladen na aktivní znalost angličtiny
  - schopnost komunikovat.
 • Používáme kvalitní učební materiály vybrané na základě dlouhodobých zkušeností.
 • Podle potřeby zařazujeme materiály z oboru, v němž student pracuje.
 • Čteme aktuální články z novin a časopisů
  The Economist, Time, National Geographic.
 • Audiovizuální výuka - poslech nahrávek namluvených rodilým mluvčím, DVD filmy, pořady rozhlasové
  stanice BBC.
 • Výuka pomocí počítačových programů
  Euro Reward+ Plus
 • Zkušení a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři (zkoušky CELTA, TEFL Diploma).

 
             Joštova 3
           602 00 Brno
   tel. :  +420 572 630 009
  mobil:+420 777 020 036
            +420 777 215 471

home / english version / mail us
Individuální výuka / výuka ve firmách / intenzivní kurzy / on-line service
tlumoèení
/
metody výuky / studium v zahraničí / reference / kontakt