R E L E N T L E S S   P U R S U I T   O F   P E R F E C T I O N

 

OBJEDNÁVKA

Závazná
Považujte za přijatou, jakmile obdržíte od Brno English Centre její potvrzení. Objednatel se tímto zavazuje uhradit řádně a včas objednané služby (hotově při převzetí nebo na základě faktury).
Předběžná pouze pro zjištení ceny překladu

Název objednatele:

tak, jak je uveden v obchodním rejstříku (OR) nebo živnostenském listě (ŽL)

Zakázka na překlad:
Popis a rozsah textu k překladu (nechcete-li text připojit jako soubor):

Rozsah textu v normostranách si můžete spočítat sami jako počet znaků včetně mezer děleno 1800.


Požadovaný termín dodání: den hodina:

Způsob předání:

Forma předání:

V případě předání ve formě počítačového souboru zadejte požadovaný formát:

Další požadavky nebo doplňující údaje (např. grafická úprava apod.):


Adresa objednatele (dle OR nebo ŽL):

ulice a číslo:
obec:
PSČ:

Adresa pro doručování pošty:

ulice a číslo:
obec:
PSČ:

 
             Joštova 3
           602 00 Brno
   tel. :  +420 572 630 009
  mobil:+420 777 020 036
            +420 777 215 471

home / english version / mail us
Individuální výuka / výuka ve firmách / intenzivní kurzy / on-line service
tlumoèení / metody výuky / studium v zahraničí / reference / kontakt